Josef Elster zvolen předsedou terestrického panelu International Arctic Science Committee

30.05.2019

Centrum polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity zastupuje Českou republiku v Mezinárodní arktické vědecké komisi (International Arctic Science Committee – IASC).


Komise na svých každoročních zasedáních reaguje na výzvy, které vychází z Arktické rady  (https://www.arctic-council.org) a od členů jednotlivých odborných panelů IASC. Na zasedání, které se konalo 22. - 30. května v ruském Archangelsku (https://www.en.assw2019.science)  byl vedoucí Centra polární ekologie Josef Elster zvolen předsedou terestrického panelu.