Ladislav Ptáček (UFY) a Milan Novák (UAI) se stali držiteli Evropského patentu číslo 5243/18/EP.

26.11.2021

Výzkumnému týmu Přírodovědecké fakulty byl udělen evropský patent na zařízení "Remote control of amplifiers".


Jedná se teprve o čtvrtý evropský patent udělený napříč celou Jihočeskou univerzitou za dobu její historie. První, který obdržela Přírodovědecká fakulta.
Gratulujeme!!!