New Phytologist: Mechy ještě neumí průduchy šetřit vodu, ale už jimi jí.

08.04.2021

Mezinárodní časopis New Phytologist zveřejnil článek Jiřího Kubáska a jeho kolegů z Katedry experimentální biologie rostlin PřFJU.


Ti přicházejí s důkazem, že průduchy* mechů se nehýbou, ale zůstávají stále otevřené a vstupuje jimi do mechové tobolky nezanedbatelné množství oxidu uhličitého.

Mechy tedy ještě neumí průduchy šetřit vodu, ale už jimi jí.

Tento výzkum má evoluční a ekologické konsekvence a jistě podnítí k bádání dalších výzkumníky.

Celý článek si můžete přečíst zde: https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.17208...

*průduchy: jsou ústa rostlin, která se podobně jako ta naše umí otevírat a zavírat a rostlina jimi přijímá svou potravu, oxid uhličitý ze vzduchu. Přitom však ztrácí vodu.

 
Zajímavost: "Plocha listů všech rostlin na Zemi několikráte převyšuje plochu souší. Na každém mm2 listu jsou desítky až stovky průduchů. Průduchy rostlin tedy prochází i většina pozemského koloběhu vody. Nepřekvapí nás tedy, že průduchy jsou důležité pro celou naši planetu a její klima." Jiří Kubásek PřFJU