Nová publikace Karla Pracha jako ucelené shrnutí jeho dlouholetého výzkumu sukcese

02.06.2020

Profesor Karel Prach z katedry botaniky vydal společně se svým kolegou Lawrencem R. Walkerem z USA novou knihu s názvem Comparative Plant Succession among Terrestrial Biomes of the World. Jde o významné završení jeho dlouholetého výzkumu sukcese. Kniha vyšla v prestižním nakladatelství Cambridge University Press.


Autoři dali dohromady první komplexní přehled, který popisuje a porovnává sukcesi rostlin ve všech hlavních terestrických biomech, včetně zohlednění vlivů nejčastějších disturbancí, které se v těchto biomech objevují. Odpovídají tak na mnoho zásadních otázek, které jsou s výzkumem sukcese spojovány, a komentují jednotlivé ovlivňující faktory (např. vliv zeměpisné šířky, invazních druhů, apod.). Zároveň nabízejí přehled zobecňujících vzorců, které je možno využít pro výzkum konkrétních lokalit.   

Kniha je v podstatě “povinnou četbou” pro všechny, kteří se zabývají biologií ochrany přírody či obecnou, rostlinnou a restaurační ekologíí. Je také velmi dobrým “manuálem” pro ty, kteří se snaží zotavovat půdu a krajinu po nešetrných zásazích člověka.