Nová publikace Ochrana motýlů v zahradě, ve městě a v krajině

01.01.2020

Calla vydala publikaci „Ochrana motýlů v zahradě, ve městě a v krajině“, která srozumitelnou formou seznamuje veřejnost s tématikou ohrožení a ochrany motýlů.


Motýli patří k vůbec nejoblíbenějším skupinám živočichů. A určitě tomu tak není pouze kvůli kráse a barevnosti. Považujeme je také za užitečné pomocníky při opylování volně rostoucích i užitkových rostlin. Přesto se jim v naší přírodě příliš nedaří.

„Za jejich ohrožením stojí výrazné změny ve struktuře a využívání krajiny, především na zemědělské půdě. Došlo ke scelování pozemků, k úbytku různých drobných louček, mezí, záhumenků a políček, zkrátka k zániku pestré krajiny. V posledních zhruba sedmdesáti letech motýlů opravdu významně ubývá. Z našich druhů denních motýlů a vřetenušek aktuálně patří do nějaké kategorie ohrožení skoro polovina,“ vysvětluje entomolog Zdeněk Hanč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, jeden z editorů nové publikace.

Autoři však nezůstali u popisu neradostné situace. Předkládají čtenářům řadu možností jak populacím motýlů v zahradách nebo s městské zeleni konkrétně pomoci. Motýli potřebují hlavně tzv. živné rostliny, na kterých se vyvíjejí jejich housenky, a také tzv.nektaronosné rostliny, z jejichž květů sají nektar dospělí motýli.

„Motýlům, ale i dalším živočichům, pomůže především vytváření rozmanitého prostředí. Základní radou je v zahradách nebo parcích nesekat trávníky příliš často a najednou. Rozkvetlý trávník posekaný v jednom termínu se stává pastí hlavně pro housenky, které nenajdou potravu, pokud vůbec dokážou nájezd sekačky přežít,“ říká Jiří Řehounek z Cally, který je druhým z editorů.

Z nové publikace se zájemci dozvědí, které druhy rostlin jsou živné a nektaronosné, jak je na zahradách a v městské zeleni podpořit, jak založit květnatý pás, jak trávníky sekat a čemu vadí jejich mulčování. Publikace se věnuje i místům, která jsou z pohledu ochrany motýlů významná, ačkoli to může vypadat překvapivě. Jde např. o městské sady, silniční okraje nebo brownfieldy a tzv. „novou divočinu“.

Publikaci v tištěné podobě mohou zájemci získat zdarma v kanceláři Cally nebo na akcích, které Calla pořádá pro veřejnost (např. pravidelné besedy z cyklu Zelené úterky, přírodovědné vycházky pro veřejnost apod.). Elektronická verze publikace v pdf je ke stažení zde: http://www.calla.cz/data/hl_stranka/ostatni/brozura_motyli_web.pdf

Další informace o ochraně městské přírody najdete na specializovaném webu „Příroda ve městě“ ( www.calla.cz/prirodavemeste ).

Kontakt: Jiří Řehounek (Calla) – 605 066 898, RehounekJ@seznam.cz