Nový unikátní hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením na Přírodovědecké fakultě JU

27.11.2019

Laboratoř proteomiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity byla nově vybavena unikátním hmotnostním spektrometrem tims-TOF (výrobce Bruker Daltonics), který doplnil stávající vybavení. Tims-TOF patří k hmotnostním spektrometrům s vysokým rozlišením, využívá ale technologie odlišné od jiných podobných přístrojů.


Vznikne tak demo laboratoř firmy Bruker Daltonics, poskytující možnost vyzkoušet si tento přistroj pro potenciální zájemce na reálných vzorcích. Implementace nové technologie založené na iontové mobilitě, tzv. PASEF, vede k vysoké citlivosti přístroje a umožňuje tak identifikaci málo abundatních peptidů. Díky financování ze strany Přírodovědecké fakulty i Jihočeské univerzity tak Laboratoř proteomiky může zajišťovat proteomickou analýzu velmi komplexních vzorek bez ztráty citlivosti při charakterizaci méně zastoupených proteinů.

Nový přístroj doplní další hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením, Synapt G2-Si, umožňujícím i analýzy proteinů za nativního stavu a další hmotnostní spektrometry zajišťující běžné proteomické aplikace. Laboratoř proteomiky tak může nabízet široké portfolio analýz, zahrnujících kvantifikaci proteinů, analýzu post-translačních modifikací, biotyping, studium struktury proteinů pomocí nativní hmotnostní spektrometrie s využitím iontové mobility či pomocí metody výměny vodíku za deuterium spojenou s hmotnostní spektrometrií, vysokým školám, ústavům Akademie věd ČR, nemocnicím a dalším vědecko-výzkumným organizacím i soukromým firmám.

Nezanedbatelnou roli bude mít nový přístroj i ve výuce nové generace vědeckých pracovníků, kteří budou mít reálnou možnost využití těchto špičkových přístrojů při jejich kvalifikačních pracích. Špičkové vybavení Laboratoře proteomiky společně s dalšími moderními metodami dostupnými v kampusu Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Biologického centra AVČR, v.v.i. tak představuje unikátní možnosti pro vědecký výzkum a vzdělávání mladých vědců v rámci České republiky a Střední Evropy.

Slavností otevření demo laboratoře je plánováno v nejbližších měsících za účasti expertů na proteomiky z firmy Bruker Daltonics, kteří představí nový přístroj širší odborné veřejnosti z ČR a okolních států.