Přírodovědecká fakulta byla letos opět úspěšná v projektech GAČR

27.11.2019

Grantová agentura ČR v pondělí zveřejnila výsledky grantové soutěže. PřF JU získala nově financování pro 8 standardních řešitelských, 4 standardních spoluřešitelských a 4 juniorských grantů.


Dva získané mezinárodní granty byly schváleny českou stranou a čekáme na výsledky soutěží z partnerských zemí. Spolu s běžícími projekty tak bude věda a výzkum na PřF v příštím roce financovaná celkem z 58 grantů.
Úspěšným týmům srdečně blahopřejeme!