Přírodovědecká fakulta JU získala 2 ze 3 podaných JUNIOR STAR grantů GAČR

16.11.2020

Grantová agentura České republiky letos podpořila 30 z celkově 355 podaných JUNIOR STAR projektů. Mezi nimi jsou i 2 projekty Přírodovědecké fakulty JU.


Granty získaly 2 ženy: RNDr. Eva Nováková, Ph.D. a Dr. Anne Daebeler. Vzhledem k poměrně nízkému procentu podpořených projektů je to opravdu velký důvod k radosti. 

Oběma řešitelkám gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v jejich dalším výzkumu.