Publikace Dr. Pradeepa Kumara Kayshapa z Ústavu fyziky v časopise Nature Astronomy

10.10.2018

Dr. Pradeep Kumar Kayshap, který na Ústavu fyziky pracuje díky projektu Rozvoj JU – Mezinárodní mobility (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008364) pod vedením doc. Petra Jelínka, publikoval výsledky své práce společne s kolegy z Indie, Polska, UK, USA a Rakouska článek v prestižním časopise Nature Astronomy.