V prestižním časopise Microbiome vyšel článek vědeckého týmu Evy Novákové z Katedry parazitologie

15.10.2020

Výzkum se věnoval zákeřnicím (Triatominae), což je hmyz živící se krví, nejlépe známý jako vektory Trypanosoma cruzi, původce Chagasovy choroby. Vzhledem k vysokému epidemiologickému významu těchto vektorů zůstává jejich biologie a bakteriální symbióza překvapivě málo prostudovaná.


Tato studie konkrétně zkoumala vztah mezi hostitelem a mikrobiomem u pěti druhů ze skupiny Triatominae. Jedním z výsledků je odhalení tří hlavních faktorů (ontogeneze, druhová identita a prostředí), které ovlivňují složení střevního mikrobiomu těchto zákeřnic. Jejich mikrobiomy se vyznačují významnou ztrátou bakteriální rozmanitosti v průběhu ontogenetického vývoje. Nejvyšší bakteriální rozmanitost mají první instary, zatímco mikrobiomu dospělců běžně dominuje jediný taxon.

Tato studie je první, která ukazuje deterministické vzorce ve složení mikrobiomů u různých druhů zákeřnic a ve všech jejich životních stádiích.

Brown, J.J., Rodríguez-Ruano, S.M., Poosakkannu, A. et al. Ontogeny, species identity, and environment dominate microbiome dynamics in wild populations of kissing bugs (Triatominae). Microbiome 8, 146 (2020). https://doi.org/10.1186/s40168-020-00921-x