Vědeckému týmu profesora Jana Lepše vyšel nový článek v PNAS

10.09.2020

Skupina kolem Jana Lepše věnující se především ekologii rostlinných společenstev přišla s novými poznatky. Podle výsledků jejich nové studie je hlavním ovlivňujícím faktorem stability rostlinných společenstev stupeň synchronizace mezi dominantními druhy. #naseuspechy  


Stabilita ekologických společenstev při současných změnách klimatu a intenzivnímu využívání půdy je velice zásadní pro udržitelné hospodaření s přírodními zdroji. Z toho důvodu si zasluhuje velkou pozornost vědců.

Předpokládalo se, že stabilitu společenstev bude zvyšovat především biologická rozmanitost. Analýzou dlouhodobých dat získaných po celém světě se však zjistilo, že hlavním faktorem stability je spíše stupeň synchronizace mezi dominantními druhy, než samotná druhotná rozmanitost.

Celý článek si můžete přečíst ZDE