Velký publikační úspěch vědeckého týmu Vojtěcha Kubelky v prestižním vědeckém magazínu Trends in Ecology and Evolution.

14.10.2021

Velký publikační úspěch vědeckého týmu Vojtěcha Kubelky v prestižním vědeckém magazínu Trends in Ecology and Evolution.


Migrace je významný a široce známý, ale aktuálně ohrožený fenomén přírody. Značné množství ptáků, savců nebo hmyzu každoročně migruje na sever za reprodukcí
a doposud při tom využívalo řady výhod jako většího množství sezónně dostupné potravy nebo nižší míry parazitace a predace na severu v porovnání s tropickými oblastmi.
A tyto výhody převyšovaly náročnost migrace.

Jak ale ukazuje studie „Animal migration to northern latitudes: environmental changes and increasing threats” připravená vědci ze čtyř zemí pod vedením Vojtěcha Kubelky z přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, tyto výhody aktuálně vlivem klimatických změn a tlaku ze strany člověka již zdaleka nemusí platit a severská hnízdiště nemusí být tak výhodná pro reprodukci jak tomu bylo dříve.

Řada populací migrujících živočichů má bohužel následkem toho sníženou reprodukci nebo větší úmrtnost dospělců a tudíž i klesající populační trendy. Migrujících zvířat jednoduše ubývá a má to významné negativní důsledky pro celé ekosystémy a v konečném důsledku i pro člověka.