Vychází monotematické číslo časopisu Živa za hojného přispění vědců z PřF JU

15.10.2020

Nové číslo časopisu Živa se zabývá různými pohledy na poznávání naší krajiny. Ukazuje, jak se vyvíjí, jak funguje, co všechno ji ovlivňuje...
Celé číslo je věnováno nedávno zesnulému Vojenu Ložkovi a obsahuje mnoho článků, na kterých se podíleli vědci z PřF JU.


"Jakmile se začneme pídit, jak funguje a podle jakých zákonitostí se vyvíjí krajina, hned na začátku se můžeme zarazit na způsobu, jak ji vymezit – strukturně, prostorově, stupněm přirozenosti, hierarchií v tocích hmoty a energie, stářím… A poté, jak ji uchopit, vzorkovat, interpretovat, znázornit, srovnávat s jinou… Zkoumá ji ze svého pohledu snad každý obor.

Krajina zůstává zároveň užitným, obytným, čerpaným, praktickým objektem zájmu – pro architekty, vodohospodáře, průmyslníky, farmáře, rekreanty, obchodníky se sklady a transportními komunikacemi a dalšími. Je výjimečným průsečíkem střetů.

Jednou z motivací k tématu této Živy je současný tlak ekologických proměnných na krajinu, u nichž dochází k dosahování stále vyšších nadprahových hodnot, ať už jde o přírodní, nebo civilizační vlivy, kde hranice mezi nimi se nedaří vždy rozpoznat a samy o sobě jsou objektem zkoumání." (úryvek z editorialu Pavla Kováře)