Vyšla dvoudílná kniha Atlas sinic a řas ČR

21.03.2019

Vyšla dvoudílná kniha Atlas sinic a řas ČR, na jejímž vzniku se podíleli odborníci z Katedry botaniky PřF JU.


Kniha profesora Hindáka a kol. Sladkovodné riasy, vydaná v roce 1978, která byla určovací pomůckou pro specialisty ve vodohospodářské praxi stejně jako pro vysokoškolské studenty, byla tak úspěšná, že dalších čtyřicet let nic podobného nevzniklo.

Po tak dlouhé době se ve věku molekulárních zásahů do systematiky ovšem změnilo mnoho a tato situace vedla ke vzniku poptávky po aktuální česky psané určovací pomůcce, po které volali nejen studenti, ale také zaměstnanci laboratoří sledujících kvalitu vody. Proto se Jan Kaštovský spolu s kolegy z Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty JU ve spolupráci s odborníky z dalších institucí rozhodli reagovat. Třináct spoluautorů tak po třech letech práce vytvořilo dvoudílnou publikaci Atlas sinic a řas ČR.

Kniha je volně ke stažení a autoři doufají, že bude stejně tak úspěšná jako dílo vydané před téměř půlstoletím.

Odkaz ke stažení knihy