Vyšla nová publikace Jana Lepše a Petra Šmilauera

25.08.2020

Jan Lepš a Petr Šmilauer vydali společně knihu s názvem „Biostatistics with R, An Introductory Guide for Field Biologists" v prestižním nakladatelstvím Cambridge University Press.


Tato publikace je komplexním představením toho, jak analyzovat data z široké oblasti biologického výzkumu, včetně ochrany přírody a monitorování globálních změn. Je založena na mnohaletém terénním výzkumu a výuce statistických metod obou autorů. Text byl původně publikován v češtině v roce 2016. Anglické vydání bylo podstatně aktualizováno a byly přidány dvě nové kapitoly „Analýza přežití“ a „Klasifikační a regresní stromy“.

Kniha je zaměřena na tradiční statistické přístupy se zaměřením na ty, které převládají ve vědeckých publikacích. Všechny kapitoly jsou doplněny příkladem datových sad, R kódem (vysvětleným krok po kroku) demonstrujícím analytické postupy a interpretací výsledků. Autoři také uvádějí příklady toho, jak vhodně popsat statistické postupy a výsledky analýz ve vědeckých článcích.

Tato učebnice bude sloužit široké veřejnosti, od studentů, vědců nebo odborníků, kteří se snaží zlepšit svou každodenní statistickou praxi, až po přednášející vysokoškolských statistických kurzů.

Knihu si můžete blíže prohlédnout zde: http://cambridge.org/biostatistics