Vyšlo druhé, kompletně přepracované vydání Klíče ke květeně České republiky.

02.09.2019

Po několikaletém úsilí sedmi editorů a více než 50 autorů vyšlo dlouho očekávané druhé, kompletně přepracované vydání Klíče ke květeně České republiky.


Druhé vydání Klíče je jedním z mnoha výstupů projektu Pladias, který v uplynulých pěti letech sdružil výzkumné kapacity zabývající se diverzitou flóry a vegetace z brněnské Masarykovy univerzity, Botanického ústavu AV ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Systematici z katedry botaniky PřF JU významně přispěli k přípravě nového vydání Klíče jak zpracováním vybraných skupin rostlin, tak svou editorskou prací.