Zahraniční výzkumy a centra

20.11.2018

Zájemcům o vědeckou práci umožňuje PřF již během studia pracovat ve vědeckých týmech, kde se mohou zapojit i do mezinárodních výzkumných projektů a nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy.


Vědci a studenti z PřF JU se podílejí na několika projektech probíhajících na terénních stanicích umístěných v prostředích s extrémními podmínkami. Jedná se zejména o stanice na Papui-Nové Guineji a na Svalbardu. V obou těchto lokacích má Přírodovědecká fakulta vlastní terénní stanice, které poskytují výborné zázemí pro výzkum v různých oblastech vědy, zejména v oblastech ekologie, entomologie, algologie nebo parazitologie. Terénní stanice je možné také navštívit v rámci každoročního Kurzu tropické ekologie a Kurzu polární ekologie, které jsou určeny pro studenty všech stupňů studia. 

Více informací o jednotlivých projektech