Bakalářské státní zkoušky – biologické obory

09.05.2019

Datum: 30. 5.

Písemné SZZ ze všech předmětů (Flegrová, Maršíková) se konají od 9:00 do 11:15 v B2.

Čas

Biologie rostlin

Biologie živočichů

Ekologie

Buněčná biologie a genetika

Fyziologie a vývojová biologie živočichů a rostlin

Životní prostředí

Biomedicínská laboratorní technika

Biologická chemie

Kaštovský, Ekrt

Nedvěd, Fuchs

Šantrůčková, Šmilauerová

Šauman, Zrzavá

Šantrůček, Košťál

Kaštovská, Mužík

Verner, Kopecký

Klementová, Vácha

B 4

B 3

B 6

B 1

B 5

C 3

zasedačka děkanátu

C 5

8:00

Komárová

Bendová

Chromčák

Danielová A.

Frnková

Koutská

8:30

Šmejkal

Brožová

Kopicová

Davídková

Heroutová

Kovaříková

9:00

Chromčák

Dosoudilová

Šmejkal

Frnková

Hroníček

Novotná

9:30

Danielová A.

Hromková

Brožová

Heroutová

Kalistová

Pauchová

10:00

Bendová

Ježek

Davídková

Kropáčková

Miláček

Chromčák

Podlahová

10:30

Hromková

Kamiš

Dosoudilová

Limpouchová

Kropáčková

Kopicová

Reichens-dörferová

11:00

Hroníček

Davídková

Heroutová

Brožová

Šmejkal

Brejcha

11:30

 

Frnková

Vyhlášení PŽP v C3

Dosoudilová

Vyhlášení PŽP v C3

Vyhlášení PŽP v C3

Durchan

12:00

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

12:30

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

13:00

opravy písemek

Kotalová

opravy písemek

opravy písemek

Petrásková

Světlík

13:30

Kalistová

Limpouchová

Bendová

Hroníček

Schwarzová

Strych

14:00

Košinová

Michálková

Ježek

Novotný

Švábová

Vávra

14:30

Matysková

Miláček

Kamiš

Kotalová

Strych

15:00

Špindlerová

Petrásková

Kalistová

Košinová

Vávra

15:30

Marišková

Růžková

Kotalová

Kamiš

16:00

Ježek

Špindlerová

Matysková

16:30

Švábová

Miláček

17:00

Švecová

Petrásková

Vyhlášení ŽP se týká všech studentů, kteří skládali zkoušku z předmětu Životní prostředí (tj. obor PŽP + kdokoli další si SZZ Životní prostředí zvolí).

 

 

Datum: 31. 5.

Čas

Biologie rostlin

Biologie živočichů

Ekologie

Buněčná biologie a genetika

Fyziologie a vývojová biologie živočichů a rostlin

Životní prostředí

Biomedicínská laboratorní technika

Biologická chemie

B6

B4

B5

C5

8:00

Novotný

Kovaříková

Zemanová

Danielová K.

8:30

Růžková

Strych

Šloufová

Koutská

9:00

Novotný

Schwarzová

Danielová K.

Spěváková

Kovaříková

9:30

Špindlerová

Koutská

Rendlová

Brejcha

10:00

Švecová

Reichens-dörferová

Nováková

10:30

Marišková

Rendlová

Novotná

11:00

Hromková

Šloufová

Pauchová

11:30

Matysková

Spěváková

Podlahová

12:00

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

12:30

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

13:00

Košinová

Brejcha

Danielová K.

Reichens-dörferová

13:30

Kropáčková

Novotná

Nováková

Rendlová

14:00

Limpouchová

Zemanová

Spěváková

14:30

Pauchová

Šloufová

15:00

Podlahová

Zemanová

15:30

Nováková

Danielová A.

16:00

Vyhlášení BMLT v C5

Vyhlášení BMLT v C5

Vyhlášení BMLT v C5

Vyhlášení BMLT v C5

16:30

17:00

Vyhlášení Biologie v B2

Vyhlášení Biologie v B2

Vyhlášení Biologie v B2

Vyhlášení Biologie v B2

Vyhlášení Biologie v B2

Vyhlášení Biologie v B2

17:30

Vyhlášení BMLT se týká všech studentů, kteří skládali zkoušku z předmětu Biomed. lab. technika (tj. obor BMLT + kdokoli další si SZZ BMLT zvolí).

Vyhlášení Biologie – studenti oboru Biologie, kteří vykonali všechny tři části SZZ.

 

 

Datum: 3. 6.

Čas

Biologie rostlin

Biologie živočichů

Ekologie

Buněčná biologie a genetika

Fyziologie a vývojová biologie živočichů a rostlin

Životní prostředí

Biomedicínská laboratorní technika

Biologická chemie

B4

8:00

Vávra

8:30

Švecová

9:00

Růžková

9:30

Švábová

10:00

10:30

11:00

Vyhlášení Biologie v B4

Vyhlášení Biologie v B4

Vyhlášení Biologie v B4

Vyhlášení Biologie v B4

11:30

12:00

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

12:30

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

OBĚD

Vyhlášení Biologie – zbývající studenti oboru Biologie.