Dodatek k rohodnutí děkana o přijetí ke studiu v bak. studijních programech v oboru Měřící a výpočetní technika