DŮLEŽITÁ AKTUALIZACE 2. 9.

09.09.2021

Pro absolventy – instrukce k promoci září 2021

 

Vážení čerství absolventi,

 

úspěšně jste zakončili bakalářské, magisterské či doktorské studium na Přírodovědecké fakultě, k čemuž Vám srdečně blahopřeji. Nyní Vás čeká ještě promoce. Promoce se budou konat 17. září 2021 v DK Slavie (velká žlutá budova na nábřeží Malše za Jihočeským divadlem).

 

 V příloze najdete rozdělení do skupin pro promoční obřad.

 

Moc bychom si přáli, aby Vám a Vašim blízkým zůstaly na promoci hezké vzpomínky, proto spoléhám, že i Vy se budete spolu s námi snažit, aby průběh promoce byl hladký a důstojný. K tomu je mimo jiné potřeba, abyste se před vlastním obřadem seznámili s jeho scénářem a vyzkoušeli si některé části. Proto Vás prosím, abyste se dostavili včas k instruktáži:

  • první skupina v 9:00 hodin,
  • druhá skupina v 11:30 hodin,
  • třetí skupina v 14:00 hodin.

 

Začátky promocí jsou v 9:45 hodin, 12:15 a ve 14:45 hodin.

Hostům, které si na promoci pozvete, sdělte, že cca 20 minut před zahájením obřadu (tedy od 9:25, 11:55 a od 14:25) budou moci zaujmout místa v sále. Míst k sezení by měl být dostatek.

 

COVID aktualizace 2. 9.:  Z důvodu nově vyhlášených pravidel bude u všech přítomných osob vyžadováno:

  • potvrzení o dokončeném očkování proti SARS-CoV-2 s tím, že musí uplynout nejméně 14 dní od aplikace poslední dávky předepsané očkovacím schématem; NEBO
  • potvrzení o laboratorně prokázaném prodělání onemocnění SARS-CoV-2, kdy od prokázání neuplynulo více než 180 dní; NEBO
  • potvrzení o negativním testu provedeném poskytovatelem zdravotních služeb ne starší 168 v případě RT-PCR testu nebo 72 hodin v případě rychlého antigenního testu.

 

Výše uvedená potvrzení mohou být papírové formě nebo v aplikaci TEČKA.

 

Kvůli nutnosti kontrolovat každou jednotlivou osobu prosím počítejte s nutností delší časové rezervy před instruktáží absolventů i vstupem hostů.   

 

Abychom minimalizovali riziko šíření onemocnění COVID-19, budou během celého dne platit následující opatření:

  • všechny osoby pohybující se mimo trvání promočního obřadu v objektu musí používat vhodnou ochranu dýchacích cest (respirátor třídy FFP2 nebo roušku srovnatelné kvality), osoby bez takové ochrany nebudou na akci vpuštěny;
  • povinnost mít během obřadu nasazenou ochrany dýchacích cest neplatí pro promoční kolegium a promované absolventy.

 

Pokud někdo z Vás ví určitě, že se promočního obřadu nezúčastní, prosím, aby to sdělil na studijní oddělení.

     

Ještě jednou blahopřeji k úspěšnému zakončení studia a těším se na shledanou s Vámi v den promoce.

 

Tomáš Hauer

 

 

Příloha: rozdělení do skupiny pro promoci.

 

1. promoce – 9:45

 

Biologie

BMLT

Borovička

Broučková

Brožová

Doudová

Bürgerová

Filová

Čechurová

Kainzová

Černochová

Nedvědová

Dolejšek

Opelka

Dolejšková

Svobodová

Foitlová

Švecová

Gajovská

 

Hauserová

 

Helclová

 

Jaklová

 

Jarešová

 

Koláčná

 

Kopecká

 

Kovařík

 

Kraus

 

Kubín

 

Pawlik

 

Pinkrová

 

Pokorná

 

Říha

 

Staříková

 

Tinavská

 

Tománková

 

Vacková

 

Vargová

 

Žánová

 

 

 

 

2. promoce – 12:15

 

ŽP

Mechatronika

Aplikovaná informatika

Měřící a výpočetní technika

Pixa

Černý

Děd

Hubal

Šprdlíková

Falada

Dohnal

Karásek

Švehlová

Hlinka

Heller

Veber

Tupá

Lust

Jůda

 

Wiatzková

Teffer

Kopečný

 

 

Valenta

Macák

 

 

 

Michalovová

 

 

 

Novotný

 

 

 

Soubusta

 

 

 

 

 

Chemie

Fyzika

Aplikovaná matematika

Kombinace pro vzdělávání

Koutská

Šimerová

Žilavý

Binder

 

 

 

Křiváček

 

 

 

Kubátová

 

 

 

Lávičková

 

 

 

Pazderková

 

 

 

Sirná

 

 

 

Tesařová

 

 

 

Vacek

 

 

 

Zadinová

 

 

 

Gažák

 

 

3. promoce – 14:45

 

bakaláři:

Biological Chemistry

Bioinformatics

Starker

Tolar

Malinová

 

Odetmatt

 

Zellner

 

magistři:

Botanika

Zoologie

Klinická biologie

Experimentální biologie

Nakládalová

Pejchová

Kovaříková

Miláček

 

Vodičková

Koutská

Knobloch

 

 

Křepelková

Strych

 

 

Kutilová

 

 

 

Mustacová

 

 

 

Vejvodová

 

 

 

Žižková

 

Spěváková

Učitelství pro SŠ

Aplikovaná informatika

Biological Chemistry

Chroustová

Filip

Pechová

Limpouchová

Kuchta

Grahammer

Machulová

Mastil

 

Poncarová

Mika

 

 

Mrázek

 

 

Szabo

 

doktorandi:

 

 

Akter

Mahmood

Elsterová

Mácová

Hauerová

Syrová

Libra

Pascual Aznar