Elektronický zápis do letního semestru

10.01.2020

Vážení,
dovolujeme si Vás upozornit, že od 13.1. 2020 (8:00 h.) do 27.1. 2020 (12:00 h.) probíhá elektronický zápis do letního semestru. Jako potvrzení zápisu beze změn student doručí v termínu určeném pro upřesňující zápis od 10.2. do 14.2.2020 na studijní oddělení podepsaný zápisový list B. Doručení může proběhnout osobně, nebo elektronickou poštou. V druhém případě student ke zprávě přiloží zápisový list B opatřený vlastnoručním podpisem nebo podepsaný kvalifikovaným certifikátem. Pokud student bude chtít provést během upřesňujícího zápisu změnu (zapsat si další předmět či škrtnout některý ze zapsaných předmětů), učiní tak osobně na studijním oddělení v období od 10.2. do 14.2.2020. V takovém případě se na studijní oddělení dostaví s vytištěným zápisovým listem B.

Studijní oddělení přeje všem úspěšný nový rok 2020 a připomíná, že studentské hodnocení předmětů  je podmínkou pro zápis do dalšího semestru!

Faculty of Science
Study department
Branisovska 1760
370 05  Ceské Budejovice