Elektronický zápis (předzápis) do LS 18/19 probíhá od 14. 1. 2019 (8:00) do 25. 1. 2019 (12:00). Upřesňující zápisy do LS 18/19 probíhají od 11. 2. 2019 do 14. 2. 2019.

11.01.2019

Upřesňující zápisy do LS 2018/19

proběhnou v termínu 11. 2. 2019 až 14. 2. 2019
Jednotlivé rozdělení skupin podle abecedy (dle příjmení, bez ohledu na ročníky a obory), které je pro všechny závazné, je následující (platí pro studenty bakalářských a magisterských prezenčních oborů):

11. 2. A – I
12. 2. J – M
13. 2. N – Š
14. 2. T – Ž

Upřesňující zápisy studentů doktorského studia a studentů v kombinované formě studia - průběžně v termínu 11. 2. 2019 až 14. 2. 2019.

Po dobu upřesňujících zápisů bude studijní oddělení otevřeno od 7:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:30.

K upřesňujícímu zápisu je nutné:

  • zúčastnit se elektronického zápisu, který probíhá v termínu od 14. 1. 2019 od 8:00 do 25. 1. 2019 do 12:00
  • zúčastnit se SHP (na webu fakulty v kolonce Rychlé odkazy – Studentské hodnocení – nutno vyplnit 24 hodin před samotným zápisem - dle Opatření děkana D 56)     
  • přinést vytištěný zápisový list B (najdete v portálu stagu, sekce průběh studia) - čitelně vyznačit případné změny oproti elektronickému zápisu
  • do indexu zapsat všechny předměty, které chcete v LS absolvovat (zkontrolujte si prosím, zda jsou předměty otevřeny – viz seznam běžících/neběžících kurzů zveřejněný v Organizačních informacích na webu fakulty)
  • kartu studenta ISIC

Pokud se Vám určený termín nehodí, dostavte se k upřesňujícímu zápisu v týdnu od 4. 2. 2019 do 8. 2. 2019. (Zápis studentů není možný dříve, než bude zveřejněn seznam běžících neběžících kurzů.)