Menu

Imatrikulace 2017


Milí noví studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia, 

v pátek dne 13. října 2017 bude slavnostní imatrikulace nových studentů Přírodověcké fakulty JU, kteří u nás v tomto akademickém roce začínají poprvé studovat.
Dostavte se prosím v 11:30 – 11:45 do DK Slavie (je to velká žlutá budova za Jihočeským divadlem, vchod od nábřeží Malše).
Vlastní obřad začne ve 13 hodin, potřebujeme vás ale usadit v sále a instruovat o průběhu obřadu.
Oděv: společenský (pánové v obleku, dámy ve společenských šatech vhodných na odpoledne).

Na imatrikulaci se nepočítá se zvaním hostů (tj. příbuzných a přátel imatrikulovaných studentů) - vzhledem k vašemu počtu (zaberete  více než 80 % míst v sále) zbude jen velmi malý počet míst pro případné hosty.

Konec obřadu se předpokládá kolem 14:30.

Výuka v den imatrikulace pro imatrikulované studenty odpadá.

Pokud se někdo nemůže imatrikulace zúčastnit, dostaví se na studijní oddělení a podepíše imatrikulační slib tam.

3.10. 2017
Š. Klementová
studijní proděkanka PřF JU