Imatrikulace 2019

07.10.2019

Vážení noví studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia,

v pátek dne 25. října 2019 bude slavnostní imatrikulace Vás, nových studentů Přírodověcké fakulty JU, kteří u nás v tomto akademickém roce začínají poprvé studovat.
Dostavte se prosím v 11:45 – 12:00 do DK Slavie (je to velká žlutá budova za Jihočeským divadlem, vchod od nábřeží Malše).

Vlastní obřad začne ve 13 hodin, potřebujeme vás ale usadit v sále a instruovat o průběhu obřadu.
Oděv: společenský (pánové v obleku, dámy ve společenských šatech vhodných na odpoledne).

Na imatrikulaci se nepočítá se zvaním hostů (tj. příbuzných a přátel imatrikulovaných studentů) - vzhledem k vašemu počtu (zaberete  cca 70 % míst v sále) zbývá jen velmi malý počet míst pro případné hosty.

Konec obřadu se předpokládá kolem 14:30.

7. 10. 2019
Tomáš Hauer
studijní proděkan PřF JU