Menu

JU vyjednala benefity s VZP ohledně zdravotního pojištění zahraničních studentů a zaměstnanců


Při sjednávání je vždy třeba uvést, že se jedná o studenta/zaměstnance JU

Podrobnosti