JU vyjednala benefity s VZP ohledně zdravotního pojištění zahraničních studentů a zaměstnanců

04.10.2017

Při sjednávání je vždy třeba uvést, že se jedná o studenta/zaměstnance JU

Podrobnosti