KONTROLY INDEXŮ A ZÁPISY - září 2019

12.07.2019

Kontroly indexů za akademický rok 2018/2019, resp. za letní semestr 2019, a zápisy do zimního semestru 2019/2020 se konají v termínu od 16. do 27. září 2019.

Jednotlivé rozdělení skupin podle abecedy (dle příjmení, bez ohledu na ročníky a obory), které je pro všechny ZÁVAZNÉ, je následující (platí pro studenty bakalářského a magisterského studia):

 • 16. 9. 2019 A – Č
 • 17. 9. 2019 D – G
 • 18. 9. 2019 H – J
 • 19. 9. 2019 K
 • 20. 9. 2019 L – M
 • 23. 9. 2019 N – Q
 • 24. 9. 2019 R – S
 • 25. 9. 2019 Š - T
 • 26. 9. 2019 U - Ž

Zápisy a kontroly indexů studentů doktorského studia a studentů kombinované formy bakalářského studia (tedy oboru Měřicí a výpočetní technika) - průběžně v termínu od 16. 9. do 27. 9. 2019.

K zápisu je nutné:

 • - splnit studentské hodnocení přednášek (SHP)
 • - přinést kartu studenta (ISIC)
 • - přinést vytištěný zápisový list B - čitelně vyznačit případné změny oproti předzápisu – list podepsat
 • - zkontrolovat si zda jsou kurzy otevřeny (viz Organizační informace na webu fakulty – výsledky předzápisu na ZS 19/20)
 • - mít vyplněné výsledky zkoušek a zápočtů u všech absolvovaných předmětů za ak. rok 2018/2019, resp. za letní semestr 2019

Pokud se Vám určený termín nehodí, dostavte se v termínu nejpozději do 13. 9. 2019.

Dovolujeme si upozornit, že nové vedení fakulty pohlíží na povinnosti studentů mnohem přísněji. Dodržujte tedy prosím stanovené termíny, ať se vyhneme nepříjemným situacím a nedorozuměním.