Kontroly studia za akademický rok 2019/2020

06.10.2020

V termínu od 12. do 23. 10. 2020 probíhají kontroly studia.
Na studijní oddělení zašlete zápisový list A za 19/20 – naskenovaný/vyfocený s podpisem.

Svým podpisem stvrzujete, že jsou výsledky vyplněny správně.
Zápisový list můžete na studijní odd. i přinést.

Pokud nemáte vyplněny všechny výsledky, kontaktujte příslušného vyučujícího/katedru.