Menu

PŘEDZÁPIS A ZÁPIS DO LS 17/18

Předzápis do LS 17/18 probíhá od 7. 1. 2018 (8:00) do 19. 1. 2018 (12:00). Zápisy do LS 17/18 probíhají od 5. 2. 2018 do 8. 2. 2018.


Zápisy do LS 2017/18
proběhnou v termínu 5. 2. 2018 až 8. 2. 2018

Jednotlivé rozdělení skupin podle abecedy (dle příjmení, bez ohledu na ročníky a obory), které je pro všechny závazné, je následující (platí pro studenty bakalářských a magisterských prezenčních oborů):

  • 5. 2.     A – I
  • 6. 2.     J – M
  • 7. 2.     N – Š
  • 8. 2.     T – Ž

Zápisy studentů doktorského studia a studentů v kombinované formě studia - průběžně v termínu 5. 2. 2018 až 8. 2. 2018.
Po dobu zápisů bude studijní oddělení otevřeno od 7:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:30.

K zápisu je nutné:

  • zúčastnit se předzápisu, který probíhá v termínu od 7. 1. 2018 od 8:00 do 19. 1. 2018 do 12:00
  • zúčastnit se SHP (na webu fakulty v kolonce Rychlé odkazy – Studentské hodnocení – nutno vyplnit 24 hodin před samotným zápisem - dle Opatření děkana D 56)     
  • přinést vytištěný zápisový list B (najdete v portálu stagu, sekce průběh studia) - čitelně vyznačit případné změny oproti předzápisu
  • do indexu zapsat všechny předměty, které chcete v LS absolvovat (zkontrolujte si prosím, zda jsou předměty otevřeny – viz seznam běžících/neběžících kurzů zveřejněný v Organizačních informacích na webu fakulty)
  • kartu studenta ISIC

Pokud se Vám určený termín nehodí, dostavte se k zápisu v týdnu od 29. 1. 2017 do 2. 2. 2017. (Zápis studentů není možný dříve, než bude zveřejněn seznam běžících neběžících kurzů.)