Menu

Předzápisový rozvrh na zimní semestr


Konečný předzápisový rozvrh všech kurzů nabízených v zimním semestru akademického roku 2017/2018 je k nahlédnutí ve STAGu. Grafický předzápis (tj. možnost si předměty pro předzápis vybrat v předstihu a ve vlastním předzápise jejich výběr jen potvrdit) bude otevřen od pátku 26. kětna, 12:00 hodin.