Menu

Přijímací zkouška do nav. mag. studia z angličtiny se koná dne 30. 1. 2018 v 9:00 hodin v posluchárně B2