Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia z angličtiny se koná dne 4. 6. 2019 v 9:00 hodin v posluchárně B2