Promoce - březen 2020

12.02.2020

Instrukce k promoci březen 2020


Pro absolventy – instrukce k promoci březen 2020

Vážení čerství absolventi,
úspěšně jste zakončili bakalářské, magisterské či doktorské studium na Přírodovědecké fakultě, k čemuž Vám srdečně blahopřeji. Nyní Vás čeká ještě promoce. Promoce se budou konat 6. března 2020 v DK Slavie (velká žlutá budova na nábřeží Malše za Jihočeským divadlem).

V příloze najdete rozdělení do skupin pro promoční obřad.

Moc bychom si přáli, aby Vám a Vašim blízkým zůstaly na promoci hezké vzpomínky, proto spoléhám, že i Vy se budete spolu s námi snažit, aby průběh promoce byl hladký a důstojný. K tomu je mimo jiné potřeba, abyste se před vlastním obřadem seznámili s jeho scénářem a vyzkoušeli si některé části. Proto Vás prosím, abyste se dostavili včas k instruktáži:

  • první skupina v 9:00 hodin,
  • druhá skupina v 12:30 hodin.

Začátky promocí jsou v 10:00 hodin a ve 13:30 hodin.

Hostům, které si na promoci pozvete, sdělte, že cca 20 minut před zahájením obřadu (tedy od 9:40 a od 13:10) budou moci zaujmout místa v sále. Míst k sezení by měl být dostatek. 

Pokud někdo z Vás ví určitě, že se promočního obřadu nezúčastní, prosím, aby to sdělil na studijní oddělení.

Ještě jednou blahopřeji k úspěšnému zakončení studia a těším se na shledanou s Vámi v den promoce.

 

Tomáš Hauer

 

 

Příloha - rozdělení na skupiny pro promoci:

Promoce 10:00 Promoce 13:30
Bakaláři Bakaláři
obor: BIOLOGIE obor: BMLT
Čenková Miroslava Kuřátková Klára
Kamiš Jan Reichensdörferová Dominika
Kofránek Zdeněk Rendlová Dominika
Kotalová Daniela Šloufová Martina
Maršíková Ivana Zemanová Aneta
Petrásková Pavlína obor: MVT
Pilíková Aneta Beránek Karel
Švábová Monika Komárek Teodor
Švecová Miroslava obor: ŽP
Trehubenko Marharyta Chromčák Tomáš
Wolfová Stanislava obory: BIOLOGICAL CHEMISTRY
obor: APLIKOVANÁ INFORMATIKA BIOINFORMATICS
Bartoš Michal Magistři:
Bumbová Zuzana obor: UČITELSTVÍ BIOLOGIE PRO SŠ
Čechová Jana Fiala Jan
Máca Pavel Nováková Hana
Nevludová Lucie Novotná Michaela
Pražák Daniel Prošková Miloslava
Truongová Huyen obor: UČITELSTVÍ B+CH PRO SŠ
Vodstrčil Pavel Berková Ivana
Voldán Petr Kozelková Tereza
Vrba Lukáš obor: PARAZITOLOGIE
obor: MECHATRONIKA Uhrová Lucie
Čada Jaromír Vyhlídalová Tereza
Musil Patrik obor: BIOLOGIE EKOSYSTÉMŮ
Pexa Jan Ashmarina Daria
Šenigl Michal Krejčíková Jitka
obor: FYZIKA + MATEMATIKA PRO VZD obor: ZOOLOGIE
Štěpánek Jan Englová Terezie
Magistři:
obor: APLIKOVANÁ INFORMATIKA
Kotnour Tomáš
Kovář Jaroslav
Kročák Vladimír
Mareš Jan
Pavel Lukáš
Starý Tomáš
Vacek Jakub
obor: KLINICKÁ BIOLOGIE
Černý Jan
Dostálová Karolína
Kašpar Tomáš
Řežábková Lucie
obor: EXPERIMENTÁLNÁ BIOLOGIE
Běhálková Veronika
Stachová Daniela
Veselá Dominika

Absolventi doktorských oborů budou zařazeni do skupin po dohodě se studijním oddělením.