Promoce absolventů PřF se dne 1. 7. 2021 nekonají. Náhradní termín byl stanoven na 17. 9. 2021