Promoce 1. 3. 2019

11.02.2019

Pro absolventy – instrukce k promoci březen 2019

Milí čerství absolventi,
úspěšně jste zakončili bakalářské, magisterské či doktorské studium na PřF JU (srdečně všem, kterým jsem neměla příležitost poblahopřát osobně, blahopřeji k tomuto úspěchu nyní). Teď Vás čeká ještě promoce.

Promoce se bude konat 1. března 2019 v DK Slavie (velká žlutá budova na nábřeží Malše za Jihočeským divadlem).

Moc bychom si přáli, aby Vám a Vašim blízkým zůstaly na promoci hezké vzpomínky, proto spoléhám, že i Vy se budete spolu s námi snažit, aby průběh promoce byl hladký a důstojný. K tomu je mimo jiné potřeba, abyste se před vlastním obřadem seznámili s jeho scénářem a vyzkoušeli si některé části. Proto Vás prosím, abyste se dostavili včas k instruktáži, a to v  v 9:45.

Začátek  promoce je v 11 hodin.
Doba trvání promoce – cca hodina.

Hostům, které si na promoci pozvete, sdělte, že cca 20 minut před zahájením obřadu (tedy od 10:40 budou moci zaujmout místa v sále. Míst k sezení by měl být dostatek.
Průběh promoce bude dokumentován oficiálním fotografem, fotografie z promoce budou k dispozici  cca dva týdny po promoci (odkaz a heslo získáte na studijním oddělení).
Pokud někdo z Vás ví určitě, že se promočního obřadu nezúčastní, prosím, aby to sdělil na studijní oddělení.

Ještě jednou blahopřeji k úspěšnému zakončení studia a těším se na shledanou s Vámi v den promoce.

Šárka Klementová