Menu

Shromáždění akademické obce PřF


Ve středu 13.12. se od 17:00 v posluchárně B2 bude konat tradiční shromáždění akademické obce PřF, na kterém bude děkan informovat o dění na fakultě v roce 2017. Všichni jste srdečně zváni.