Učitelství geografie pro SŠ

21.04.2021

Nově akreditovaný obor "učitelství geografie pro SŠ" do kterého je možné dodatečně podávat přihlášky.


PřF JU získala akreditaci v oboru učitelství geografie pro SŠ. Přihlášky je možné podat, v kombinaci s jakýmkoliv dalším předmětem na PřF (biologie, chemie, matematika, informatika, fyzika), až do 31:května 2021.