upřesňující zápis do letního semestru

10.02.2021

Vážení,
dovolujeme si Vás upozornit, že od 8.2. 2021 do 12.2. 2021 probíhá upřesňující zápis do letního semestru. Pro zápis beze změn již není potřeba zasílat B zápisový list. Pokud budete chtít provést během upřesňujícího zápisu změnu (zapsat si další předmět či škrtnout některý ze zapsaných předmětů), je možné tak učinit osobně na studijním oddělení v období od 8.2. do 12.2.2021 nebo doručit zápisový list B s vyznačenými změnami a Vaším podpisem elektronicky na studijní oddělení.  

Studijní oddělení