Vyhlášení voleb do Akademického senátu

20.11.2019

Na základě Článku 5, odstavce (1) „Volebního řádu Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ vyhlašuji volby do Akademického senátu PřF JU v termínu 9. - 11. prosince 2019.

Složení volební komise a další pokyny budou vyhlášeny následně.

V Českých Budějovicích dne 20. listopadu 2019

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Děkanka Přírodovědecké fakulty JU

Více informací

PDF