ZÁPISY A KONTROLY INDEXŮ - září 2018

24.07.2018

Kontroly indexů za akademický rok 2017/2018, resp. za letní semestr 2018, a zápisy do zimního semestru 2018/2019 se konají v termínu od 7. do 25. září 2018.

Jednotlivé rozdělení skupin podle abecedy (dle příjmení, bez ohledu na ročníky a obory), které je pro všechny ZÁVAZNÉ, je následující (platí pro studenty bakalářského a magisterského studia):

7. 9. 2018             A – Č
10. 9. 2018           D – G
11. 9. 2018           H – J
12. 9. 2018           K
13. 9. 2018           L – M
14. 9. 2018           N – Q
17. 9. 2018           R – S
18. 9. 2018           Š - T
19. 9. 2018           U - Ž

Zápisy a kontroly indexů studentů doktorského studia a studentů kombinované formy bakalářského studia (tedy Měřicí a výpočetní technika a Mechatronika) - průběžně v termínu 7. 9. – 25. 9. 2018.

K zápisu je nutné:

  • splnit studentské hodnocení přednášek (SHP)
  • přinést kartu studenta (ISIC)
  • přinést vytištěný zápisový list B - čitelně vyznačit případné změny oproti předzápisu
  • zkontrolovat si zda jsou kurzy otevřeny (viz Organizační informace na webu fakulty – výsledky předzápisu na ZS 18/19)
  • do indexu zapsat všechny předměty, které chcete v ZS absolvovat
  • mít vyplněné výsledky zkoušek a zápočtů u všech absolvovaných předmětů za ak. rok 2017/2018, resp. za letní semestr 2018

Pokud se Vám určený termín nehodí, dostavte se v termínu nejpozději do 6. 9. 2018.