Zasedání Akademického senátu PřF se bude konat v úterý 9. června od 17:00 v učebně C1 (budova C PřF).

15.05.2020

Zasedání Akademického senátu PřF se bude konat v úterý 9. června od 17:00 v učebně C1 (budova C PřF). Hlavním tématem jednání bude Studentské hodnocení přednášek, možné změny v jeho technické administraci, kladených otázkách a jejich vyhodnocení. Zasedání je jako vždy veřejné.


S pozdravem,

Petr Nguyen 

předseda Akademického senátu PřF