Přírodovědný kroužek 2020/2021

28.08.2020

Od 5.10. 2020 začíná další ročník Přírodovědného kroužku pro děti ve věku od 8 do 13 let.

#pozvanky  


 

Místo na kroužku pro své děti si můžete rezervovat u Isabely Okřinové (okrini00@prf.jcu.cz, 389 032 231).