COVID INFO PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE

01.12.2021

Aktuální informace o testování SARS-CoV-2, nařízení vlády, vnitřních předpisech a opatřeních atd.


Registrace na diagnostické, screeningové a antigenní testy na SARS-CoV-2

Metodický pokyn ke stanovení podmínek nařízené karantény a izolace zaměstnancům  a studentům Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Nové opatření děkana v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19:

Mimořádné opatření děkanky PřF JU ze dne 9. 3. 2021

Opatření děkana o mimořádných opatřeních v organizací výuky v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 ze dne 23. září 2020

Souhrn základních pravidel a doporučení pro zaměstnance a studenty:

1) Pokud na sobě pozorujete příznaky kašle, zvýšené teploty, rýmy či jiných respiračních obtíží, zůstaňte raději pár dní doma.

V případě, že si budete chtít nechat udělat test na koronavirus, a nebyl Vám přímo nařízen hygienickou stanicí, můžete tak učinit přímo na fakultě v prostorách autoparku, kde je zřízeno odběrové a testovací místo. To je určeno pouze pro zaměstnance a studenty JU.  Informace naleznete zde

2) Pokud je Váš test na koronavirus pozitivní, sdělte tuto informaci neprodleně Vašemu vedoucímu katedry. V případě, že jste zároveň zaměstnanci Biologického centra, předejte samozřejmě informaci i tam.

3) Pokud je Váš test na koronavirus pozitivní a bydlíte na koleji, sdělte tuto informaci některému z pracovníků kolejní recepce.

              Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 8 / 2020 k aktuálnímu stavu v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR (20. 8. 2020)

4) Pokud je Váš test na koronavirus pozitivní a studujete na fakultě v rámci projektu Erasmus, kontaktujte referentku pro zahraniční vztahy Mgr. Barboru Okosy. 

              Erasmus+ studijní pobyty a praktické stáže: pokyny k řešení situace koronavirové pandemie

Usnesení vlády České republiky:

Přehled usnesení vlády ČR proti koronavirové pandemii

Rozhodnutí rektora Jihočeské univerzity:

Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru (28. 2. 2021 do 31. 3. 2021)

Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru (30. 12. 2020) 

Rozhodnutí rektora o mimořádných opatřeních v oblasti studia v LS 2019/2020 (24. 3. 2020)

Minimální požadavky pro ochranu zdraví a provoz budov na Jihočeské univerzitě (5. 6. 2020)

Užitečné odkazy: