DOD 2022

28.11.2021

Zveme vás na den otevřených dveří Přírodovědecké fakulty, který se bude konat v pátek 21. ledna 2022.


ONLINE PROGRAM:

9: 00 - 9:05  Slovo úvodem - Hana Šantrůčková (Děkanka)
9:05 - 9:25  Obecné informace o studiu, Informace o biologických oborech - Tomáš Hauer (Studijní proděkan)
9:40 - 10:00  Informatika - Rudolf Vohnout, Milan Novák (Katedra informatiky)
10:20 - 10:40  Fyzika, Biofyzika, Měřící a výpočetní technika, Fyzika pro vzdělávání - Petr Jelínek, Ladislav Ptáček (Katedra fyziky)
11:00 - 11:20  Chemie, Chemie pro vzdělávání, Biological Chemistry - Šárka Klementová (Katedra chemie)
11:40-12:00  Aplikovaná matematika a Matematika pro vzdělávání - Jana Kalová, Luděk Berec (Katedra matematiky)
12:20-12:40  Učitelské obory - Jana Kalová (Proděkanka pro učitelské obory)
13:00-13:05  Ukončení DOD

Online program ke stažení zdePREZENČNÍ PROGRAM:

Oborové přednášky:

9:00-9:20 Učitelské obory: Jana Kalová, B2

9:30-09:50 Aplikovaná matematika a Matematika pro vzdělávání: Jana Kalová, Luděk Berec, B2

10:00-10:20 Chemie, Chemie pro vzdělávání, Biological Chemistry: Šárka Klementová, B2

10:30 - 10:50 Obecné informace o studiu, Informace o biologických oborech: Tomáš Hauer, B2

11:00-11:20 Učitelské obory: Jana Kalová, B2

11:30-11:50 Informatika: Novák, Vohnout, B2

12:00-12:20 Fyzika, Biofyzika, Měřící a výpočetní technika, Fyzika pro vzdělávání: Ladislav Ptáček, Petr Jelínek, B2

12:30-12:50 Obecné informace o studiu, Informace o biologických oborech: Tomáš Hauer, B2

Program oborových přednášek ke stažení zde

 

Doprovodný program:

9:00-10:00 Exkurze do laboratoře aditivní výroby (3D tisk, lazerový plotr, inteligentní lůžko): Jakub Geyer; UMBR přízemí

9:00-11:00 Tajemný svět v podzemí - exkurz do světa afrických subteránních savců: Lövy, Šumbera, Okrouhlík; B suterén

9:00-13:00 Představení práce v laboratoři chromatografických analýz a aktuální výzkumné činnosti: Kahoun, Fojtíková; budova C, 1.p.,C01047

9:00 - 13:00 Interaktivní stanoviště s rybami a vodní žouželí: Petr Blabolil; parkoviště před budovou B (pojízdná laboratoř) / v případě nepřízně počasí 11:00-13:00 B4

9:00-9:55 Aplikace termovize: Martin Hais, B1

9:00-9:55 Rostliny v akci - experimentální botanika: Jiří Kubásek, B4

9:00-9:55 a 12:00 - 12:55 Ekologie obnovy: Anna Müllerová, B3 a duna

10:00-10:55 Temná zákoutí genomu: Magda Zrzavá, B1

10:00-10:55 Centrum polární ekologie: Jiří Bárta, B3

10:00-10:55 Zelená infrastruktura ve městě: Sémančíková, Grill, B4

10:15-13:00 Exkurze v laboratoři robotiky: Milan Novák; budova C, 2.p. E12

11:00-11:55 Papua Nová Guinea: Jan Šuspa Lepš. B3

11:00-11:55 Jihočeské rybníky: Vojtěch Kolář, B1

12:00 - 12:55 Šumavský výzkum: Petr Čapek, Michal Choma B1

Prezenční program ke stažení zdePodmínky pro účast na prezenčním programu DOD 2022

 - v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, je nutné prokázat bezinfekčnost (obvyklá pravidla, tj. nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test, očkování, prodělané onemocnění), s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku a případů, kdy se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí

- zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19

- kontrola bezinfekčnosti prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“

- obvyklá ochrana dýchacích cest