Přednášky a semináře 2019

17.09.2019

Září

23.9.2019 

 Neviditelní kosmonauti – sinice a řasy

Jana Kvíderová, 17:00, Budova C, C2

24.9.2019 9:00 

 Global situation in polar ecology and challenges in science we are dealing with at present

Annick Wilmotte (University of Liege), 9:00, Budova C, místnost C2

Ecology, diversity and properties of phototrophic microorganims of terrestrial biotopes of the Polar Regions

Josef Elster (CPE PřF JU), 10:30, Budova C, místnost C2

 

Říjen

-

Listopad

14.11.2019 

Toky metanu a oxidu dusného z lesních ekosystémů temperátní, hemiboreální a boreální zóny 

(Katedra biologie ekosystémů) Kateřina Macháčová Czechglobe od 15:30 v posluchárně B1 v Blažkově pavilonu

-

Prosinec

-