Přednášky a semináře 2020

29.07.2020

Přehled plánovaných akcí na rok 2020.


Březen

3.3. 2020

Regulation of metabolic tissue homeostasis by macrophages.

seminář Katedry molekulární biologie a genetiky, zasedací místnost PARU II, 13:00, prezentuje: dr. Katrin Kierdof

Drosophila, drugs, and bugs: sex differences in immunity and aging.

seminář Katedry molekulární biologie a genetiky, zasedací místnost PARU II, 13:00, prezentuje: dr. Jennifer Regan

Functional biogeography of spiders in canopy islands

Ecology seminar, budova B, místnost B1, 16:20, prezentuje: Francisco Emmanuel Méndez-Castro (Botanický ústav AV ČR, Třeboň)

4.3. 2020

Reverse Janzen Connell effect mediated by ants – fungi – trees interaction in Papua New Guinea

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Shafia Zahra

Community phylogenetic patterns of Geometridae moths (Lepidoptera) along altitudinal gradients

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Sentiko Ibalim

Ochranářský gulášek se šesti: Kaleidoskop absurdit bublajících pod pokličkou zeleného schizmatu

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Lukáš Čížek (ENTÚ AV ČR)

5.3. 2020

Microalgae as source for biofuel production: current status, challenges and future

seminář Katedry experimentální biologie rostlin, místnost B1, 13:30, prezentuje: Poonam Singh, Ph.D. (ÚMBR, AV ČR, ČB)

Hlubinní úložiště radioaktivních odpadů - aktuální stav vývoje v ČR.

seminář Katedry biologie ekosystémů, budova B, místnost B1, 15:00, prezentuje: Radek Trtílek z ÚJV Řež, a.s.

Jsou blízkozemní asteroidy hrozbou?

budova C, posluchárna C1, 16:00, prezentuje: Ing. Jana Tichá (ředitelka observatoře Kleť)

9.3. 2020

Climate, ticks and disease

seminář Katedry molekulární biologie a genetiky, zasedací místnost PARU II, 13:00, prezentuje: prof. Patricie Nuttal (University of Oxford, Department of Zoology)

10.3. 2020

Molecular Factors of Cell Antiviral Immunity

seminář Katedry molekulární biologie a genetiky, zasedací místnost PARU II, 13:00, prezentuje: Martin Selinger (Ph.D. obhajoba)

Matematika epidemií: na infekce s tužkou a papírem

Akademická půlhodinka, Jihočeské muzeum, 16:00, prezentuje: Luděk Berec

Half of the (big) picture is missing! Why belowground plant organs should not be overlooked

Ecology seminar, budova B, místnost B1, 16:20, prezentuje: Jitka Klimešová (Botanický ústav AV ČR, Třeboň)

11.3. 2020

Individuální variabilita vokalizace kalouse ušatého (Asio otus)

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Lucie Hornátová

Reakce denních motýlů na refaunaci velkými herbivory

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Veronika Vodičková

Výběr nocovišť a složení potravy skorce vodního (Cinclus cinclus) na Tachovsku

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Karolína Mrázková

Zavrženíhodný model evoluce pohlavních chromozomů

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Petr Nguyen (PřF JU)

12.3. 2020

Evolutionary old fishes as secondary hosts of myxozoan parasites.

seminář Katedry parazitologie, posluchárna C2, 13:00, prezentuje: Martina Lisnerová

Functions of telomerase- and telomere-associated proteins in the plant cell

seminář Katedry experimentální biologie rostlin, místnost B1, 13:30, prezentuje: Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D. (CEITEC MU Brno)

Prezentace projektu LIFE for MIRES

seminář Katedry biologie ekosystémů, budova B, místnost B1, 15:00, prezentují: Zuzana Urbanová, Tomáš Picek, Martin Hais a Iva Bufková

17.3. 2020

How do fish see in the dark? Life in the deep ocean and deep-water crater lakes

seminář Katedry molekulární biologie a genetiky, zasedací místnost PARU II, 13:00, prezentuje: Zuzana Musilová

Tree mutilation or megafauna heritage? Nature conservation, pollarded trees and relics of primeveal forests in a cornfield

Ecology seminar, budova B, místnost B1, 16:20, prezentuje: Lukáš Čížek (Entomologický ústav, Biologické centrum AV, ČR)

18.3. 2020

Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Radim Havlíček

Morfologie a biologie velemyší (rod Phloeomys, Crateromys)

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Tereza Benešová

Vliv tvaru potravních zdrojů na společenstva afrického koprofilního hmyzu

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Michaela Helclová

Sinice a řasy v potravě člověka

budova Gymnázia Jírovcova (Jírovcova 8, České Budějovice), cesta do přednáškové místnosti značena, 15:00, prezentuje: RNDr. Olga Lepšová, Ph.D.

Proč moralizující bohové vyžadují nákladné rituály? Experimenty v evoluční teorii náboženství

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Martin Lang (FF MU/LEVYNA)

24.3. 2020

Experimental manipulation of arbuscular mycorrhizal symbiosis under field conditions

Ecology seminar, budova B, místnost B1, 16:20, prezentuje: Petr Šmilauer a Majka Šmilauerová (Katedra Biologie ekosystémů a Katedra botaniky, PřF JU)

25.3. 2020

Vliv hřebce na sociální úspěšnost hříbat

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Tamara Pejchová

Reakce pěvců na kukačku obecnou (Cuculus canorus)

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Alžběta Truhlářová

Teplotní preference vodních studenokrevných živočichů a jejich vliv na mezidruhové interakce

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Zuzana Lovčí

Jsou fosílie vůbec k něčemu? Od paleontologie k fylogenetice a možná zase zpátky

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Jan Zrzavý (PřF JU)

26.3. 2020

Analysis of genetic diversity of Borrelia burgdorferi sensu lato and Borrelia miyamotoi across Central and Eastern Europe using multilocus sequence typing.

seminář Katedry parazitologie, posluchárna C2, 13:00, prezentuje: Veronika Morávková

Rychlost obnovy epikutikulárních vosků na listech rostlin

seminář Katedry experimentální biologie rostlin, místnost B1, 13:30, prezentuje: Bc. Tereza Kalistová

Rozhovory přes kutikulu

seminář Katedry experimentální biologie rostlin, místnost B1, 13:30, prezentuje: Simona Koutková

31.3. 2020

CRISPR/Cas9 editing of chicken genome as a prospect of anti-virus resistance

seminář Katedry molekulární biologie a genetiky, zasedací místnost PARU II, 13:00, prezentuje: Jiří Hejnar (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.)

Comparative ethology of plants with an emphasis on the belowground world

Ecology seminar, budova B, místnost B1, 16:20, prezentuje: Martin Weiser (Katedra botaniky, Univerzita Karlova v Praze)

Duben

1.4. 2020

Čím jsou podmíněny změny relokačního chování u kompetičně dominantního koprofágního brouka (Heliocopris japetus Klug,1855)

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Jakub Pawlik

Hormonálně řízená obrana proti hmyzím patogenům?

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Karolína Bodláková

Reakce ptačích predátorů na blánatku lipovou (Oycarenus lavaterae) a ruměnici pospolnou (Pyrrhocoris apterus)

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Martin Borovička

Může octomilka cítit libost? Reward systém u hmyzu

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Jiří Dvořáček (PřF JU)

2.4. 2020

Changes in the thylakoid membrane structure during photoinhibition in PCC 6803

seminář Katedry experimentální biologie rostlin, místnost B1, 13:30, prezentuje: Msc. Myriam Canonico (Mikrobiologický ústav, AV ČR, Třeboň)

Bioaccumulation of rare metals from Red mud

seminář Katedry experimentální biologie rostlin, místnost B1, 13:30, prezentuje: Bc. Vít Náhlík (Mikrobiologický ústav, AV ČR, Třeboň)

Jsou pikoplanktonní sinice schopné produkovat metan?

seminář Katedry biologie ekosystémů, budova B, místnost B1, 15:00, prezentuje: Jakub Psohlavec

Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí

seminář Katedry biologie ekosystémů, budova B, místnost B1, 15:00, prezentuje: Tomáš Pěnka

7.4. 2020

Ekologie obnovy, aneb co člověk zničil, měl by zase napravit

Akademická půlhodinka, Jihočeské muzeum, 16:00, prezentuje: Anna Müllerová

8.4. 2020

Druhová diverzita afrických plchů rodu Graphiurus se zaměřením na východní Afriku

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Edita Lišková

Je tzv. na sebe zaměřené chování univerzálním měřítkem stresu u primátů?

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Lucie Trčková

Asortativní párování na základě osobnostních rysů a jeho vliv na reprodukční úspěch u savců

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Lucie Tomanová

Význam sezonních řek pro diverzitu nočních motýlů v africké savaně

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Jaroslav Kajínek

Vyskytuje se vnitrodruhová agregace jedinců ve společenstvech afrického koprofilního hmyzu?

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Ondřej Vácha

9.4. 2020

Diverzita a evoluce myxozoí v ancestrálních hostitelích: retrospektivní pohled do evoluce žahavců.

seminář Katedry parazitologie, posluchárna C2, 13:00, prezentuje: Kateřina Bouberlová 

On a lookout for bud: observations of biogenesis and release of  extracellular vesicles of tapeworms.

seminář Katedry parazitologie, posluchárna C2, 13:00, prezentuje: Hynek Mazanec

Isolation and purification of cadmium-binding proteins from soybean plants

seminář Katedry experimentální biologie rostlin, místnost B1, 13:30, prezentuje: Isvett Josefina Flores- Sánchez, Ph.D. (AG Küpper, ÚMBR, ČB)

Fate of organic matter: Nutrient dynamics and complexation with iron oxyhydroxides

seminář Katedry biologie ekosystémů, budova B, místnost B1, 15:00, prezentuje: Osafo Nana Osei-Asibey

14.4. 2020

Those magnificent molecular machines - Molecular and cellular biology in the age of interdisciplinary science

seminář Katedry molekulární biologie a genetiky, zasedací místnost PARU II, 13:00, prezentuje: Roman Tůma

Temperature and timing interact to shape host-parasitoid interactions

Ecology seminar, budova B, místnost B1, 16:20, prezentuje: Nick Pardikes (Entomologický institut, Biologické centrum, AV ČR)

15.4. 2020

Biodiverzita, aneb jak rozumíme rozmanitosti života kolem nás

budova Gymnázia Jírovcova (Jírovcova 8, České Budějovice), cesta do přednáškové místnosti značena, 15:00, prezentuje: Mgr. Aleš Horák, Ph.D.

Poslední den druhohor: Velké vymírání na konci třídy

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Vladimír Socha (DinosaurusBlog)

21.4. 2020

The elongation phase of RNA polymerase II transcription in Arabidopsis and its coordination with co-transcriptional processes.

seminář Katedry molekulární biologie a genetiky, zasedací místnost PARU II, 13:00, prezentuje: Klaus Grasser z University of Regensburg

Palmový olej a ekosystémoví inženýři

Akademická půlhodinka, Jihočeské muzeum, 16:00, prezentuje: Jiří Tůma

Thinking about trait variability at the within-plant scale: shifts with domestication selection and effects on biotic interactions

Ecology seminar, budova B, místnost B1, 16:20, prezentuje: Moria Robinson (Michigan State University, USA)

22.4. 2020

Výzkum podzemních hlodavců a fenomén ekologické speciace

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Matěj Lövy (PřF JU)

23.4. 2020

Symbionts and microbiome diversity in sucking lice.

seminář Katedry parazitologie, posluchárna C2, 13:00, prezentuje: Jana Říhová

Polar capsule vs. nematocyst - functional characterization.

seminář Katedry parazitologie, posluchárna C2, 13:00, prezentuje: Jiří Kyslík

28.4. 2020

Conservation culturomics and iEcology

Ecology seminar, budova B, místnost B1, 16:20, prezentuje: Ivan Jarić (Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR)

29.4. 2020

Community ecology and genetics of bird – parasite interactions

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Dragomir Damnjanovic

Evoluce očima včel

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Roman Linhart (SOUV-VVC)

Květen

5.5. 2020

Spindle formation and chromosome segregation in mammalian oocytes

seminář Katedry molekulární biologie a genetiky, zasedací místnost PARU II, 13:00, prezentuje: Petr Šolc z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Libechov 

6.5. 2020

Rapid diversification in Neotropical cichlids

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Roman Sobociński

Ochrana přírody v CHKO Jeseníky: Jak se žije broukům na palubě děravé lodi v rozbouřeném moři?

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Josef Kašák (UIS Mendelu)

7.5. 2020

Zavedení qPCR diagnostiky oportunního prvoka Giardia intestinalis v rámci epidemiologické studie v ČR.

seminář Katedry parazitologie, posluchárna C2, 13:00, prezentuje: Kristýna Brožová

13.5. 2020

Fenomén domestikace

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Stanislav Komárek (PřF UK)

20.5. 2020

Včely nenosí jen med aneb zajímavosti ze života včely medonosné

budova Gymnázia Jírovcova (Jírovcova 8, České Budějovice), cesta do přednáškové místnosti značena, 15:00, prezentuje: RNDr. Alena Krejčí Bruce, Ph.D.

21.5. 2020

Predikace druhového složení těžeben na základě biotopového mapování okolní krajiny: využití charakteristických druhů vyšších rostlin

seminář Katedry biologie ekosystémů, budova B, místnost B1, 15:00, prezentuje: Michal Slaba