Přednášky a semináře 2020

21.02.2020

Přehled plánovaných akcí na rok 2020.


Únor

25.2. 2020

Novel components of the Polycomb Group pathway and their role in plant development.

seminář Katedry molekulární biologie a genetiky, zasedací místnost PARU II, 13:00, prezentuje: Sara Farrona z National University of Ireland Galway

26.2. 2020

 Prostorová aktivita a habitatové preference holarktických zástupců rodu Accipiter

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Tomáš Dvořák

Variabilita hlasu drozda zpěvného (Turdus philomelos)

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Veronika Majerová

Reakce ťuhýka obecného (Lanius collurio) na kukačku obecnou (Cuculus canorus)

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Ladislava Krausová

O prarodičích, rodičích a dětech: Kurz přežití v západních Čechách osmnáctého století

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Petr Tureček (CTS/PřF UK)

27.2. 2020

Impacts of climate change on trophic interactions and energy transfer in freshwater macroinvertebrates

seminář Katedry biologie ekosystémů, budova B, místnost B1, 15:00, prezentuje: András Csercsa

Phage-centric ecological interactions in aquatic ecosystems revealed through ultra-deep metagenomics

seminář Katedry biologie ekosystémů, budova B, místnost B1, 15:00, prezentuje: Vinicius S. Kavagutti 

Březen

4.3. 2020

Reverse Janzen Connell effect mediated by ants – fungi – trees interaction in Papua New Guinea

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Shafia Zahra

Community phylogenetic patterns of Geometridae moths (Lepidoptera) along altitudinal gradients

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Sentiko Ibalim

Ochranářský gulášek se šesti: Kaleidoskop absurdit bublajících pod pokličkou zeleného schizmatu

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Lukáš Čížek (ENTÚ AV ČR)

5.3. 2020

Microalgae as source for biofuel production: current status, challenges and future

seminář Katedry experimentální biologie rostlin, místnost B1, 13:30, prezentuje: Poonam Singh, Ph.D. (ÚMBR, AV ČR, ČB)

Hlubinní úložiště radioaktivních odpadů - aktuální stav vývoje v ČR.

seminář Katedry biologie ekosystémů, budova B, místnost B1, 15:00, prezentuje: Radek Trtílek z ÚJV Řež, a.s.

10.3. 2020

Molecular Factors of Cell Antiviral Immunity

seminář Katedry molekulární biologie a genetiky, zasedací místnost PARU II, 13:00, prezentuje: Martin Selinger (Ph.D. obhajoba)

11.3. 2020

Individuální variabilita vokalizace kalouse ušatého (Asio otus)

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Lucie Hornátová

Reakce denních motýlů na refaunaci velkými herbivory

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Veronika Vodičková

Výběr nocovišť a složení potravy skorce vodního (Cinclus cinclus) na Tachovsku

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Karolína Mrázková

Zavrženíhodný model evoluce pohlavních chromozomů

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Petr Nguyen (PřF JU)

12.3. 2020

Evolutionary old fishes as secondary hosts of myxozoan parasites.

seminář Katedry parazitologie, posluchárna C2, 13:00, prezentuje: Martina Lisnerová

Functions of telomerase- and telomere-associated proteins in the plant cell

seminář Katedry experimentální biologie rostlin, místnost B1, 13:30, prezentuje: Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D. (CEITEC MU Brno)

Prezentace projektu LIFE for MIRES

seminář Katedry biologie ekosystémů, budova B, místnost B1, 15:00, prezentují: Zuzana Urbanová, Tomáš Picek, Martin Hais a Iva Bufková

18.3. 2020

Mikroskopická analýza mitochondrií hmyzu po vystavení chladovému stresu

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Radim Havlíček

Morfologie a biologie velemyší (rod Phloeomys, Crateromys)

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Tereza Benešová

Vliv tvaru potravních zdrojů na společenstva afrického koprofilního hmyzu

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Michaela Helclová

Sinice a řasy v potravě člověka

budova Gymnázia Jírovcova (Jírovcova 8, České Budějovice), cesta do přednáškové místnosti značena, 15:00, prezentuje: RNDr. Olga Lepšová, Ph.D.

Proč moralizující bohové vyžadují nákladné rituály? Experimenty v evoluční teorii náboženství

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Martin Lang (FF MU/LEVYNA)

25.3. 2020

Vliv hřebce na sociální úspěšnost hříbat

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Tamara Pejchová

Reakce pěvců na kukačku obecnou (Cuculus canorus)

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Alžběta Truhlářová

Teplotní preference vodních studenokrevných živočichů a jejich vliv na mezidruhové interakce

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Zuzana Lovčí

Jsou fosílie vůbec k něčemu? Od paleontologie k fylogenetice a možná zase zpátky

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Jan Zrzavý (PřF JU)

26.3. 2020

Rychlost obnovy epikutikulárních vosků na listech rostlin

seminář Katedry experimentální biologie rostlin, místnost B1, 13:30, prezentuje: Bc. Tereza Kalistová

Rozhovory přes kutikulu

seminář Katedry experimentální biologie rostlin, místnost B1, 13:30, prezentuje: Simona Koutková

31.3. 2020

CRISPR/Cas9 editing of chicken genome as a prospect of anti-virus resistance

seminář Katedry molekulární biologie a genetiky, zasedací místnost PARU II, 13:00, prezentuje: Jiří Hejnar (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.)

Duben

1.4. 2020

Čím jsou podmíněny změny relokačního chování u kompetičně dominantního koprofágního brouka (Heliocopris japetus Klug,1855)

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Jakub Pawlik

Hormonálně řízená obrana proti hmyzím patogenům?

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Karolína Bodláková

Reakce ptačích predátorů na blánatku lipovou (Oycarenus lavaterae) a ruměnici pospolnou (Pyrrhocoris apterus)

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Martin Borovička

Může octomilka cítit libost? Reward systém u hmyzu

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Jiří Dvořáček (PřF JU)

2.4. 2020

Changes in the thylakoid membrane structure during photoinhibition in PCC 6803

seminář Katedry experimentální biologie rostlin, místnost B1, 13:30, prezentuje: Msc. Myriam Canonico (Mikrobiologický ústav, AV ČR, Třeboň)

Bioaccumulation of rare metals from Red mud

seminář Katedry experimentální biologie rostlin, místnost B1, 13:30, prezentuje: Bc. Vít Náhlík (Mikrobiologický ústav, AV ČR, Třeboň)

Jsou pikoplanktonní sinice schopné produkovat metan?

seminář Katedry biologie ekosystémů, budova B, místnost B1, 15:00, prezentuje: Jakub Psohlavec

Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí

seminář Katedry biologie ekosystémů, budova B, místnost B1, 15:00, prezentuje: Tomáš Pěnka

8.4. 2020

Druhová diverzita afrických plchů rodu Graphiurus se zaměřením na východní Afriku

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Edita Lišková

Je tzv. na sebe zaměřené chování univerzálním měřítkem stresu u primátů?

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Lucie Trčková

Asortativní párování na základě osobnostních rysů a jeho vliv na reprodukční úspěch u savců

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Lucie Tomanová

Význam sezonních řek pro diverzitu nočních motýlů v africké savaně

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Jaroslav Kajínek

Vyskytuje se vnitrodruhová agregace jedinců ve společenstvech afrického koprofilního hmyzu?

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Ondřej Vácha

9.4. 2020

On a lookout for bud: observations of biogenesis and release of  extracellular vesicles of tapeworms.

seminář Katedry parazitologie, posluchárna C2, 13:00, prezentuje: Hynek Mazanec

Isolation and purification of cadmium-binding proteins from soybean plants

seminář Katedry experimentální biologie rostlin, místnost B1, 13:30, prezentuje: Isvett Josefina Flores- Sánchez, Ph.D. (AG Küpper, ÚMBR, ČB)

Fate of organic matter: Nutrient dynamics and complexation with iron oxyhydroxides

seminář Katedry biologie ekosystémů, budova B, místnost B1, 15:00, prezentuje: Osafo Nana Osei-Asibey

15.4. 2020

Biodiverzita, aneb jak rozumíme rozmanitosti života kolem nás

budova Gymnázia Jírovcova (Jírovcova 8, České Budějovice), cesta do přednáškové místnosti značena, 15:00, prezentuje: Mgr. Aleš Horák, Ph.D.

Poslední den druhohor: Velké vymírání na konci třídy

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Vladimír Socha (DinosaurusBlog)

21.4. 2020

The elongation phase of RNA polymerase II transcription in Arabidopsis and its coordination with co-transcriptional processes.

seminář Katedry molekulární biologie a genetiky, zasedací místnost PARU II, 13:00, prezentuje: Klaus Grasser z University of Regensburg

22.4. 2020

Výzkum podzemních hlodavců a fenomén ekologické speciace

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Matěj Lövy (PřF JU)

23.4. 2020

Polar capsule vs. nematocyst - functional characterization.

seminář Katedry parazitologie, posluchárna C2, 13:00, prezentuje: Jiří Kyslík

29.4. 2020

Community ecology and genetics of bird – parasite interactions

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Dragomir Damnjanovic

Evoluce očima včel

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Roman Linhart (SOUV-VVC)

Květen

5.5. 2020

Spindle formation and chromosome segregation in mammalian oocytes

seminář Katedry molekulární biologie a genetiky, zasedací místnost PARU II, 13:00, prezentuje: Petr Šolc z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Libechov 

6.5. 2020

Rapid diversification in Neotropical cichlids

studentský seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 14:00, prezentuje: Roman Sobociński

Ochrana přírody v CHKO Jeseníky: Jak se žije broukům na palubě děravé lodi v rozbouřeném moři?

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Josef Kašák (UIS Mendelu)

7.5. 2020

Zavedení qPCR diagnostiky oportunního prvoka Giardia intestinalis v rámci epidemiologické studie v ČR.

seminář Katedry parazitologie, posluchárna C2, 13:00, prezentuje: Kristýna Brožová

13.5. 2020

Fenomén domestikace

seminář Katedry zoologie, místnost B3 (Veselovského posluchárna), 15:45, prezentuje: Stanislav Komárek (PřF UK)

20.5. 2020

Včely nenosí jen med aneb zajímavosti ze života včely medonosné

budova Gymnázia Jírovcova (Jírovcova 8, České Budějovice), cesta do přednáškové místnosti značena, 15:00, prezentuje: RNDr. Alena Krejčí Bruce, Ph.D.

21.5. 2020

Predikace druhového složení těžeben na základě biotopového mapování okolní krajiny: využití charakteristických druhů vyšších rostlin

seminář Katedry biologie ekosystémů, budova B, místnost B1, 15:00, prezentuje: Michal Slaba