Seminář KBE na téma: Produkce a toky metanu v subglaciálních systémech

02.10.2018

Zveme vás na seminář Katedry biologie ekosystémů, který se bude konat ve čtvrtek 4. 10. v posluchárně B1 od 15:30.


Hostem bude Marek Stibal z Přírodovědecké fakulty UK, který svou prezentaci nazval "Ledovce prdí. Produkce a toky metanu v subglaciálních systémech."

 Subglaciální (podledovcové) ekosystémy obsahují velká množství organického uhlíku, který může být v převážně anoxických podmínkách panujících pod ledem mikrobiálními společenstvy metabolizován na metan. Klimatické změny způsobují zrychlené tání ledovců a umožňují přístup vody a jiných substrátů do subglaciálních systémů, což ovlivňuje mikrobiální procesy, včetně metanogeneze a metanotrofie, i následný export metanu a jiných metabolických produktů, a může tak mít dopad na globální cyklus uhlíku.