Seminář kurzu Polární ekologie 2018

05.10.2018

Centrum polární ekologiePřírodovědecká fakulta

Centrum polární ekologie PřF JU

pořádá

Závěrečný seminář studentů kurzu Polární ekologie 2018

Seminář proběhne v sobotu 3.  listopadu 2018 od 9:00 v přednáškové místnosti Centra polární ekologie, Na Zlaté stoce 3, České Budějovice.

Program semináře

9:00

-

9:10

Josef Elster

Úvod

9:10

-

9:30

Deborah Walter

Algae & Cyanobacteria in Svalbard - a small overview

9:30

-

9:50

Dominika Činčarová

Searching for valuable fatty acids in Svalbard microbial communities

9:50

-

10:10

Vít Náhlík

Use of wild samples from Svalbard in cell cycle research

10:10

-

10:30

Martina Flegrová

Entomopathogenic nematodes on Svalbard

10:30

-

10:50

přestávka

10:50

-

11:10

František Trkal

Tree-ring analysis of Empetrum hermaphroditum in Svalbard 

11:10

-

11:30

Stanislava Wolfová

Vliv klimatu na přirůstání Silene acaulis

11:30

-

11:50

Hana Dvořáková

Influence of OTCs on reproductive traits of plants living inside and outside cushions

11:50

-

12:10

Lada Klimešová

Výzkum arbuskulární mykorhizy u vybraných rostlinných druhů sněhových výležisek

12:10

-

14:00

oběd

14:00

-

14:20

Daniel Bartoň

Změna rybího společenstva zátoky Petuniabukta

14:20

-

14:40

Dominik Horký

Bezobratlá predace sladkovodního planktonu

14:40

-

15:00

Jana Marešová

Makrofauna chaluhových porostů Adventfjordenu

15:00

-

15:20

přestávka

15:20

-

15:40

Vendula Branišová

Motolice čeledi Hemiuridae na Svalbardu

15:40

-

16:00

David Novotný

Parazitické motolice mořských organismů na Svalbardu

16:00

-

16:20

Veronika Žánová

Paraziti ptáků na Svalbardu

16:20

-

16:30

Josef Elster

Závěr

Hosté jsou srdečně vítáni!

PDF ke stažení