Streamovaná diskuze na téma: Klimatická změna: Co budeme dýchat, jíst a pít

14.09.2020

V pondělí 21.9. v 16:00 proběhne online streamovaná diskuze odborníků, zástupců univerzit a dalších institucí o aktuálních enviromentálních problémech spojených s klimatickou změnou. Této debaty se zúčastní i naše paní děkanka Hana Šantrůčková.


Diskuze proběhne v aule Ostravské univerzity. Bude jí ale možno sledovat online prostřednictvím magazínu Universitas.cz. Celá akce je pořádána českými vysokými školami v rámci projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost.

Kromě Hany Šantrůčkové se debaty zúčastní také: Aleš Pečinka, rostlinný genetik z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky, Petr Marada, ekologický zemědělec a laureát Ceny Josefa Vavrouška, Anna Pasková, zástupkyně Ministerstva životního prostředí, Radim Tolasz z Českého hydrometeorologického ústavu a Tomáš Dvorský, vodohospodář z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Diskuzi bude moderovat Jan Hradecký, geomorfolog a děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. 

Více informací o diskuzi a samotném projektu se dozvíte zde.