Zasedání Akademického senátu PřF JU

Zasedání Akademického senátu PřF JU