Akce Marie Sklodowska–Curie, Granty Evropské rady pro výzkum

05.04.2016

Dne 4. 4. 2016 se v Klubu Akademické knihovny uskutečnil seminář zaměřený na plánované výzvy v programu Horizon 2020. Jednalo se o Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA) a granty Evropské rady pro výzkum (ERC). Důležité termíny vztahující se k plánovaným výzvám naleznete v následujícím textu.


Aktuální výzvy v rámci pracovního programu MSCA pro léta 2016-2017

Výzva Datum vyhlášení Datum uzávěrky
IF-2016 12.4.2016 14.9.2016
RISE-2016 8.12.2015 28.4.2016
IF-2017 11.4.2014 14.9.2017
ITN-2017 15.9.2016 10.1.2017
RISE-2017 1.12.2016 5.4.2017

Termín výzvy (ERC - Advanced Grant)

Výzva Datum vyhlášení Datum uzávěrky
ERC-2016-AdG 24.5.2016 1.9.2016

Technologické centrum AV také v rámci svých informačních aktivit plánuje následující akce:

Workshop zaměřený na finanční aspekty ERC grantů - 29.4.2016
Workshop pro žadatele o MSCA-IF granty - 14. 6. 2016
Národní informační den o grantech ERC - září 2016
Workshop pro žadatele o Starting/Consolidator granty - září/říjen 2016